"MŁODY PRZEDSIĘBIORCA"

     Konkurs "Młody Przedsiębiorca" został zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Żaganiu.
Głównym celem konkursu jest kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży oraz wspieranie i popularyzacja idei przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia na terenie Powiatu Żagańskiego.

Konkurs obejmuje:
- napisanie biznes planu własnej firmy na podstawie wzoru biznes planu (do pobrania)
- wykonanie krótkiej prezentacji multimedialnej promującej własną firmę

TERMINY:
- zgłoszenia udziału w konkursie - do 27.09.2013
- złożenie biznes planów- do 29.11.2013
- prezentacja własnej firmy przed Komisją Konkursową w Żaganiu- 17.12.201
- uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród- 20.12.2013

NAGRODA GŁÓWNA - LAPTOP
Uczniowie biorący udział w konkursie otrzymują dodatkowe punkty z zachowania i dodatkowe punkty z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości

Zgłoszenia oraz wszelkie pytania proszę kierować do koordynatora szkolnego pani Agnieszki Budnik-Kwiatkowskiej


PLIKI O POBRANIA: