KANGUR MATEMATYCZNY

Dnia 19.03. 2015r., w naszej szkole, odbył się międzynarodowy konkurs „KANGUR MATEMATYCZNY”. Szkolnymi organizatorkami konkursu były Grażyna Ksenycz-Grabkowska  i Małgorzata Chylak .       

Celem konkursu były: popularyzacja matematyki wśród młodzieży szkolnej, integracja młodzieży całego świata, kształcenie spostrzegawczości i logicznego myślenia, wdrażanie do uczciwej rywalizacji. W zawodach mogli uczestniczyć wszyscy chętni uczniowie.  

Do konkursu zgłosiło się  40 uczestników, w dwóch grupach wiekowych:

·        JUNIOR – klasa I technikum  – 10 uczniów

·        STUDENT – klasy II, III i IV  technikum – 30 uczniów.

Każdy uczestnik konkursu otrzymał układankę „:magiczny wąż”.

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie dwóch miesięcy od daty konkursu.