Mikołajki 2014

Mikołajki dla podopiecznych Specjalnego Ośrodka szkolno wychowawczego